W dniu 20 października 2021r.  dziesięciu pracowników naszego ZAZ- u wzięło udział w szkoleniu przeprowadzonym w naszym Zakładzie w ramach realizacji projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II” (RPWP.07.03.02-30-0007/18) realizowanego przez Stowarzyszenie ETAP wraz z Partnerem – Usługi szkoleniowe Maciej Perzyński pn. WARSZTAT AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY. W trakcie przeprowadzonego warsztatu uczestnicy szkolenia dowiedzieli się:

  • jak być skutecznym w poszukiwaniu pracy
  • jak napisać dobre CV i list motywacyjny
  • czym są agencje zatrudnienia i w jaki sposób można z nimi współpracować
  • jak optymalnie zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej
  • poznali tajniki mowy ciała i autoprezentacji