Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku. Celem obchodów jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób z niepełnosprawnościami oraz pomoc we włączeniu tej grupy w pełne życie społeczne. Ważną tematyką obchodów jest integracja osób niepełnosprawnych w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami życzymy wszystkim naszym współpracownikom, aby w swoim życiu zarówno w pracy jak i prywatnie napotykali na swojej drodze samych wspaniałych ludzi, na których pomoc mogą liczyć w trudnych sytuacjach, którzy będą swoją postawą motywować ich do działania i pracy nad własnym rozwojem zawodowym oraz pokazywać możliwości i perspektywy na normalne życie.

Kierownik i Instruktorzy

ZAZ Gołaszewo

W minionym tygodniu klasa 3a ze Szkoły Podstawowej w Mieścisku realizowała Moduł II-Matematyka u krawca- projektu edukacyjnego pt. „Natalka i Antek w świecie wielkiej matematyki”. Odpowiedzi na pytanie: Czy krawiec wykorzystuje w swojej pracy matematykę? szukali w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gołaszewie. Odwiedzając Dział krawiecki dowiedziały się kim jest krawiec/krawcowa, jakich przyborów używa w swojej pracy, co to jest wykrój i na czym polega zdejmowanie miary. Dzieci w praktyce poznały co to jest długość, szerokość, obwód, średnica, różnica. Korzystając z guzików utrwaliły pojęcia ile razy więcej, ile razy mniej, o tyle więcej, o tyle mniej. Z entuzjazmem dokonywały autentycznych pomiarów ciała swoich rówieśników. Po tej praktycznej lekcji matematyki potrafią obliczyć ile materiału potrzeba na uszycie spodni czy koszulki. Wszyscy przekonali się ,że matematyka nierozerwalnie związana jest z zawodem krawca/krawcowej. Uczniowie wraz z wychowawczynią dziękują kierownikowi ZAZ Panu Rafałowi Kapczyńskiemu za możliwość realizacji tego projektu a Paniom Dorocie oraz Justynie za przekazaną wiedzę. Po tej wycieczce jedno jest pewne, że zawód krawca/ krawcowej nie zginie, ponieważ połowa klasy w przyszłości chce go wykonywać.

 Źródło : https://pl-pl.facebook.com/sp.miescisko/

 

W dniach 22-24 listopad 2022r. w naszym Zakładzie odbyło się szkolenie pn. Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami. Szkolenie było skierowane dla pracowników zatrudnionych w naszym ZAZ. Celem szkolenia, jak sama nazwa wskazuje było zaktywizowanie naszych pracowników oraz pomoc w rozwiązywaniu różnorodnych problemów pojawiających się na rynku pracy.

Osoby z niepełnosprawnościami, które chcą znaleźć zatrudnienie, borykają się z wieloma trudnościami, np. problemy z przemieszczaniem się, związanym z barierami architektonicznymi, technicznymi, z komunikacją międzyludzką, a także wynikające ze stereotypów. Uczestnicy szkolenia przekonali się, że aktywność zawodowa wpływa na wzrost pewności siebie, zapewnia poczucie bezpieczeństwa, gwarantuje stały kontakt z innymi ludźmi, a sama aktywizacja zawodowa to również kształcenie, możliwość zdobywania nowych kwalifikacji oraz umiejętności, które zwiększają szansę znalezienia interesującej i atrakcyjnej pracy.

W dniu 20 października 2022r. nasza utalentowana koleżanka z pracy Iwona Majewska reprezentowała nasz ZAZ na XV Festiwalu Artystycznym „Radosna Nutka” im. Ireny Wojewódzkiej – Kucz, który odbył się w ZS im. Karola Libelta w Gołańczy. Iwona wzięła udział w kategorii śpiew indywidualny i zdobyła pierwsze miejsce. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w realizacji pasji jaką jest dla niej śpiew.

 

W dniu 19 października 2022r. nasi wszyscy pracownicy wzięli udział w szkoleniu BHP. Jego celem było dostarczenie pracownikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy z uwzględnieniem przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz zapoznanie z zagrożeniami występującymi na konkretnych stanowiskach pracy. Ponadto omówione zostały zasady pierwszej pomocy i ewakuacji na wypadek wystąpienia pożaru na terenie zakładu.

W dniu 4 października 2022r. odwiedziła nas grupa młodzieży z Ukrainy, która przebywa na terenie Gminy Mieścisko w ramach pobytu zorganizowanego przez Stowarzyszenie im. Jana Pawła II w Mieścisku. Młodzież zapoznała się z naszą działalnością oraz strukturą organizacyjną zakładu. Mamy nadzieję, że czas spędzony wspólnie z nami przybliżył młodym ludziom potencjał jakim dysponują osoby niepełnosprawne oraz fakt, iż osoba niepełnosprawna może sprawnie funkcjonować w wielu dziedzinach życia.