Informujemy, że Zarządzeniem Nr 28/2021 z dnia 16.12.2021 r. Starosta Wągrowiecki powołał Zespół ds opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wągrowieckim. W celu uzyskania jak największej ilości danych niezbędnych do opracowania niniejszego dokumentu Zespół opracował ankietę.
Serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego do udzielenia odpowiedzi i wypełnienia niniejszej ankiety. Prosimy o kliknięcie na link zamieszczony poniżej