W dniu 19 października 2022r. nasi wszyscy pracownicy wzięli udział w szkoleniu BHP. Jego celem było dostarczenie pracownikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy z uwzględnieniem przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz zapoznanie z zagrożeniami występującymi na konkretnych stanowiskach pracy. Ponadto omówione zostały zasady pierwszej pomocy i ewakuacji na wypadek wystąpienia pożaru na terenie zakładu.