Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku. Celem obchodów jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób z niepełnosprawnościami oraz pomoc we włączeniu tej grupy w pełne życie społeczne. Ważną tematyką obchodów jest integracja osób niepełnosprawnych w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami życzymy wszystkim naszym współpracownikom, aby w swoim życiu zarówno w pracy jak i prywatnie napotykali na swojej drodze samych wspaniałych ludzi, na których pomoc mogą liczyć w trudnych sytuacjach, którzy będą swoją postawą motywować ich do działania i pracy nad własnym rozwojem zawodowym oraz pokazywać możliwości i perspektywy na normalne życie.

Kierownik i Instruktorzy

ZAZ Gołaszewo

Tegoroczne święto Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnością postanowiliśmy spędzić kulturalnie i społecznie. Obchody rozpoczęły się w dniu 30 listopada wizytą w kinie w celu obejrzenia najnowszej odsłony serii wigilijnych opowieści "Listy do M. 5 ", w której zobaczyliśmy nowe świąteczne perypetie znanych nam bohaterów. Następnie udaliśmy się do restauracji, gdzie nastąpiło złożenie życzeń przez kierownika i instruktorów oraz uroczysty obiad połączony z miłymi rozmowami podczas picia kawy.

Dnia 01 grudnia odwiedzili nas wolontariusze Szkoły Podstawowej w Mieścisku. Podczas wizyty uczniowie wręczyli wszystkim zatrudnionym w Naszym Zakładzie własnoręcznie wykonane laurki z okazji ich święta. Wizyta  ta  miała na celu przybliżenie uczniom środowiska pracy osób z niepełnosprawnością oraz zwiększenie świadomości wolontariuszy w temacie niepełnosprawności.