W kwietniu b.r. odwiedzili nas członkowie Stowarzyszenia My dla Innych. Wizyta miała charakter studyjny. Podczas wizyty nasi goście mieli okazję zapoznać się z organizacją i działalnością naszego Zakładu. Spotkanie zaowocowało wymianą doświadczeń i nawiązaniem nowych znajomości z czego jesteśmy najbardziej zadowoleni.