POZAP (Poznań o  Zamówieniach Publicznych) to nie kolejna konferencja, kongres czy zjazd – to ŚWIĘTO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, na którym się pojawiliśmy i poznaliśmy dobre praktyki w zamówieniach publicznych.